Rovinj: Grad s 56 crkvi i 100 posto vjernika praktikanta