UMAG-O CLASSIC Festival klasične glazbe ove godine otvara duo harfi - Duo Ćiković