Postoji li još negdje život bez strke, stresa, mobitela i društvenih mreža?