SADNJA STABALA NA PARENZANI Posađene sadnice lipe, cedra i čempresa