Sve bolnice u Zagrebu postaju jedna bolnica na više lokacija: dijele sestre, doktore i aparaturu