Uspješno održana edukacija za iznajmljivače Kanfanara i Žminja