Kampanja HTZ-a na društvenim mrežama ostvarila 30 milijuna impresija