NP BRIJUNI Osmislit će edukacijske programe za djecu i mlade iz Dječjeg doma Ruža Petrović Pula