SA SUNČANIM VREMENOM I VIŠIM TEMPERATURAMA I veće šanse za susret sa zmijama