Porečki muzej kreće s projektom digitalizacije lokalnih novina PRVI MEĐU NJIMA 'POREČKI GLASNIK'