Uspješno završen 12. ljetni kamp za djecu Kanfanara