Grad Pula bogatim programom proslavio svog zaštitnika DAN SV. TOME