INTERESI vs. IDEALI Uz toliko ega, taštine, a u konačnici i interesa pitanje je kako zadovoljiti sve?