Tešku situaciju u svijetu osjećamo i osjetit ćemo ju još više