Dr. Darko Gusić: Pacijentica mora biti fokus brige svih nas - u primarnoj zdravstvenoj praksi i privatno