Policijski ronioci čistili podmorje u Puli i dali svoj doprinos čišćem Jadranu