Građani i žiri odabrali 12 fotografija za Kalendar Grada Poreča