KLASA OPTIMIST Da bismo bili najrazvijenija zemlja, rekla je!