U Rijeci preuređeni i opremljeni stanovi za smještaj roditelja djece koja dolaze na liječenje u KBC Rijeka