Čuvari kućica za knjige 'Book patrol' u Puli imaju puno posla, a potiču i boravak u gradskim parkovima