Šterpin s portala Neverin.hr: 'Ovo će biti izrazito promjenjiv tjedan!'