MOKAR VIKEND ZA NAMA Nastavljamo s visokim temperaturama i topljenjem ono malo snijega što imamo