Pjesme, recitacije i pokloni za štićenike rovinjskog doma D. Pergolis