Prijave prebivališta i boravišta dozvoljene u opravdanim žurnim slučajevim