Sadnjom stabla u parku Franje Josipa I. u Puli obilježen Dan planeta Zemlja