Pustinjska klima na jugu Istre, već gotovo 2 mjeseca bez kapi kiše