Poljoprivreda je za građane Umaga oduvijek imala posebno značenje MAKOVAC: Prinosi su ove godine iznad prosjeka