Dvije trećine građana smatra da epidemija ima i neke pozitivne posljedice