Plava Laguna uključena u projekt e-dječje kartice „Mudrica“