ROVINJCI ODANI SITNOJ RIBI: 'Najviše se kupuje za jedan dobar fritto misto'