Dr. Nikolić: Sretan sam da se u Rovinju započelo sa praksom 'sata sporta' u dječje vrtiće