SVI U ŽMINJ! Zad Kaštela kušajte ''Istrijanske pinci pod čerepnjon na ugnjišće'' i NAJVEĆU PINCU NA SVIJETU