33. JAKOVLJA U Kanfanaru se danas biraju najljepši, najposlušniji i najteži boškarin