DOBAR PRIMJER Rovinj FM-a: Plemeniti Rovinjci udomljavaju životinje