Zdravo postavljanje granica, Naš odnos s vlastitom Maskom, ... u Radio Ordinaciji Rovinj FM-a