Članovi grupe za urbane vrtove Zelene Istre predstavili svoje ideje u Gradu Puli