IDS Rovinj: Zašto je rovinjska oporba protiv razvojnih projekata?