Aspirin će se testirati kao moguć lijek protiv COVID-a 19