KINA KOJA JE ROVINJ IMAO: Cinema Parigi, Cine Roma, Kino Beograd