Rad rovinjskog znanstvenika docenta Marinka Radea u Finskoj izabran za najbolje međunarodno istraživanje