Odobreno financiranje najvećeg projekta za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno”