Svjetski je dan smijeha NEKAD SMO SE SMIJALI 16, A DANAS SAMO 8 MINUTA DNEVNO