ĐIR PO ROVINJU Suzbijanje pandemije i mir dvije su želje za 2021. godinu