U Rovinju održana sportsko-rekreativna akcija za promociju zdravlja muškaraca