Istarski Romi donirali udrugu “Naš san njihov osmijeh”