Valter Flego: EU daje 8 milijardi eura za digitalizaciju! Hrvatska se mora izboriti za taj novac