Lerotić: Zakon o gospodarenju otpadom nije pravedan!