UMAG Dovršetak prve faze izgradnje odlagališta građevinskog materijala do kraja ove godine