Lerotić: Državi je lako zaviriti u takuin Istrijana, a teško osigurati im adekvatno zdravstvo!