BOŽINOVIĆ U VALBANDONU Hrvatska i njemačka policija provode zajedničku obuku za sigurnije granice i zaštitu ljudskih prava